Javen (NaOCl)

Liên hệ

Mã sản Phẩm: NaOCl

1. Nhận dạng:

   - Công thức phân tử : NaOCl
   - Khối lượng phân tử : 74,448
   - Màu sắc : Dung dịch màu vàng nhạt
   - Trạng thái : Dạng lỏng
   - Nồng độ : 10% +/- 2%
   - Tỷ trọng : 1 lít = 1.150 Kg

2.  Tính chất :

-         Là một chất  oxy hóa mạnh , kém bền .

-         Dễ bị phân hủy mạnh bởi axit và giải phóng khí clo

-         Bị phân hủy mạnh bởi tác dụng của các kim loại nặng như :Fe , Ni , Co , Cu , Mn hay ôxít hóa của chúng .

         -         Dễ bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng và nhiệt độ .

          3.  Công dụng:
         - Được dùng trong các ngành công nghiệp và du lịch : Tẩy vải, wash nhuộm, giấy và xử lý khử trùng, diệt khuẩn trong ngành thủy sản, chăn nuôi, sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính, xử lý nước thải, nước hồ bơi, xưởng gốm sứ.

          4. Bao bì đóng gói : Bồn nhựa từ 500 Kg đến 5.000 Kg, can nhựa 20 – 30 Kg và phuy nhựa 250 Kg

Sản Phẩm Đã Xem

Javen (NaOCl)

Liên hệ