HÓA CHẤT KHỬ MÀU

Liên hệ

Sản phẩm chủ yếu để khử màu nước thải có độ màu cao từ các nhà máy nhuộm. Sản phẩm thích hợp để xử lý nước nước thải chứa thuốc nhuộm hoạt tính, có tính axít và phân tán.

Sản phẩm cũng được sử dụng để xử lý nước thải của ngành công nghiệp dệt may, nhuộm, công nghiệp in mực và ngành công nghiệp giấy)

Sản phẩm có thể sử dụng như chất ổn định và chất duy trì trong quy trình sản xuất giấy.

1. Chất khử màu:

Sản phẩm này là một hợp chất polyme cationic bậc 4, là sản phẩm duy nhất dùng để khử màu, kết bông, giảm COD và các ứng dụng khác

2. Chức năng:

Sản phẩm chủ yếu để khử màu nước thải có độ màu cao từ các nhà máy nhuộm. Sản phẩm thích hợp để xử lý nước nước thải chứa thuốc nhuộm hoạt tính, có tính axít và phân tán.

Sản phẩm cũng được sử dụng để xử lý nước thải của ngành công nghiệp dệt may, nhuộm, công nghiệp in mực và ngành công nghiệp giấy)

Sản phẩm có thể sử dụng như chất ổn định và chất duy trì trong quy trình sản xuất giấy.

3. Đặc điểm kỹ thuật:

Hình dạng: chất lỏng nhớt, màu sáng

Khối lượng chất rắn:   >55%

pH, pha loãng 1%:      3 - 5

Tỷ trọng: 1.2 - 1.3 (25oC)

4. Ứng dụng:

a. Nước thải nhà máy nhuộm được chia làm 2 dạng:

* Trong trường hợp họ xử lý sinh học trước và sau đó họ sử dụng hóa chất xử lý nước thải thì hàm lượng hóa chất sử dụng:

          40 - 60 ppm Hoá chất Khử màu

          10 - 15 ppm Polyaluminum Chloride

          1 - 2 ppm Anionic Polyacrylamide

Đầu tiên cho PAC (thời gian tiếp xúc với nước thải khoảng 3-5 phút), sau đó cho chất khử màu (thời gian tiếp xúc 5-10 phút) và cuối cùng là cho Polyme anion.

Sẽ tiết kiệm chi phí rất nhiều nếu chúng ta điều chỉnh pH 7-8, để hiệu suất xử lý của TAD là cao nhất.

* Trong trường hợp xử lý trước bằng phương pháp hóa học thì liều lượng thông dùng là:

          Điều chỉnh pH ở 7 - 8

          80 -100 ppm Hoá chất Khử màu

         10 - 20 ppm PAC

          1 - 2  ppm Anionic polyacrylamide

b. Sản phẩm nên được pha loãng từ 10 - 40 lần và sau đó cho trực tiếp vào nước thải. Sau khi trộn khoảng vài phút, nước thải có thể lắng hoặc tuyển nổi để trở thành nước sạch.

c. Giá trị pH của nước thải nên được điều chỉnh ở pH 7 - 9 trước khi xử lý

d. Khi độ màu và hàm lượng COD tương đối cao, chất khử màu được sử dụng để trợ giúp PAC nhưng không trộn lẫn cùng nhau. Trong trường hợp này, chi phí xử lý có thể thấp hơn. PAC được sử dụng trước hay sau phụ thuộc vào việc kiểm tra kết bông và quy trình xử lý.

e. Chất khử màu vô hại, không dễ cháy nổ, nó có thể được lưu trữ ở nhiệt độ phòng, không nên đặt dưới ánh nắng mặt trời.

5. Đóng gói và nguy hiểm

Chất khử màu được đóng gói trong các thùng phuy với khối lượng chứa đựng 25kg, 50kg, 250kg, và 1250 kg.

Chất khử màu không phải là sản phẩm nguy hiểm.

Sản Phẩm Đã Xem