Logo Công ty TNHH TM-DV Xây dựng và Môi trường Tân Á
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG TÂN Á
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG

  Tư vấn môi trường

 • Lập đề án bảo vệ môi trường (31/12/2013 )

  Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

 • Lập báo cáo giám sát môi trường (31/12/2013 )

  Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần.

 • Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước (31/12/2013 )

  Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường (16/12/2013 )

  Với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản cam kết bảo vệ môi trường. Và bằng các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (31/12/2013 )

  Với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường. Và bằng các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích môi trường vật lý (nước, không khí), phương pháp thống kê, phương pháp so sánh