Logo Công ty TNHH TM-DV Xây dựng và Môi trường Tân Á
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG TÂN Á
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG

  Tư vấn môi trường

 • Lập báo cáo giám sát môi trường

  Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… ...

 • Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước

  Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước ...

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường

  Với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản cam kết bảo vệ môi trường. Và bằng các phương pháp đánh giá có tính ...

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi ...