Logo Công ty TNHH TM-DV Xây dựng và Môi trường Tân Á
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG TÂN Á
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG

  Xử lí nước thải

 • Hệ thống xử lí nước thải nhà máy chế biến thực phẩm (08/01/2014 )

  Nước thải chế biến thực phẩm với đặc trưng là hàm lượng BOD cao (chất ô nhiễm hữu cơ có thể phân hủy bằng sinh học) gấp 15 đến 20 lần Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Hàm lượng COD gấp hơn 10 - 20 lần. Hàm lượng cặn lơ lửng, dầu mỡ và nitơ cao.

  ————————————————————————————————————————————————————————
 • Hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản (08/01/2014 )

  Khảo sát và phân tích mẫu nước thải chưa qua hệ thống xử lý tại một số nhà máy chế biến thủy sản cho thấy hàm lượng ô nhiễm hữu cơ (BOD) cao gấp 20 đến 40 lần; hàm lượng vi sinh (coliform) vượt gấp ngàn lần và hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước (SS) vượt hơn 100 lần tiêu chuẩn nước thải công nghiệp cho phép thải vực nước dùng làm mục đích sinh hoạt (TCVN 5945:2005 cột A).

  ————————————————————————————————————————————————————————
 • Hệ thống xử lí nước thải gạch ngói (19/12/2013 )

  Thành phần nước thải của nhà máy bao gồm các tạp chất vô cơ không tan, cũng chứa một số chất hữu cơ lơ lửng và hòa tan, một số vi trùng gây bệnh…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Cần xử lý triệt để nhằm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm.

  ————————————————————————————————————————————————————————
 • Hệ thống xử lí nước thải cao su (08/01/2014 )

  Nước thải chế biến mủ cao phát sinh chủ yếu từ các công đoạn khuấy trộn, làm đông, gia công cơ học và nước rửa máy móc, bồn chứa. Nước thải chế biến cao su có pH thấp, do việc sử dụng axit để làm đông tụ mủ cao su. Các hạt cao su tồn tại trong nước ở dạng huyền phù với nồng độ rất cao.

  ————————————————————————————————————————————————————————
 • Hệ thống xử lí nước thải dệt nhuộm (08/01/2014 )

  Dệt nhuộm ở nước ta là ngành công nghiệp có mạng lưới sản xuất rộng lớn với nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại và gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Tuy nhiên, công nghệ dệt nhuộm sử dụng một lượng nước khá lớn phục vụ cho các công đoạn sản xuất

  ————————————————————————————————————————————————————————