Logo Công ty TNHH TM-DV Xây dựng và Môi trường Tân Á
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG TÂN Á
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG

  Hệ thống xử lí nước cấp cho công nghiệp

   Các hệ thống xử lý nước sạch của Tanatech luôn đáp ứng những yêu cầu chất lượng gắt gao nhất của từng lọai hình công nghiệp riêng biệt, góp phần cùng khách hàng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

 

Hệ thống xử lí nước cấp
  • Khu dân cư, khu công nghiệp

  • Nhà xưởng sản xuất 

  • Xử lý nước mặt, nước ngầm khu dân cư, công nghiệp

  • Xử lý nước chuyên ngành sản xuất đậc biệt : y tế, dược phẩm, tinh khiết…