Logo Công ty TNHH TM-DV Xây dựng và Môi trường Tân Á
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG TÂN Á
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG

  Chi tiết sản phẩm

Vi sinh xử lý sự cố HTXLNT


Mã sản Phẩm: BFL 5100HP
Giá : Liên hệ

Ngành công nghiệp   :  Lò giết mổ.
Quốc gia                 :   Mỹ
Sự cố                      :  Chất lượng nước thải đầu ra cuối cùng kém
Sản phẩm                :  BFL 5100HP
 
1. Thông tin nhà máy
Một lò giết mổ gà đã giết 10,000 con gà trên một ngày. Nước thải đầu ra cuối cùng được xả thải đến một dòng suối. Nồng độ COD trong nước thải đầu ra cuối cùng đã vượt quá giới hạn xả thải là 100 mg/L và như một kết quả nước thải đã tràn ra khỏi khu vực xả thải và chảy tràn trên đất nông nghiệp. Hiển nhiên, chi phí xử xử lý tốn kém và không kể siết đến mức nào ngay khi có một giải pháp trung hạn đến dài hạn cho môi trường.
 
2. Hệ thống xử lý nước thải
Hệ thống xử lý nước thải gồm có quá trình loại bỏ lông và cát sỏi, bể điều hòa, tháp sinh học thô, một bể thiếu khí, một bể bùn hoạt tính và bể lắng thứ cấp.
 
3. Sự cố
* COD trong nước thải đầu ra cuối cùng cao hơn tiêu chuẩn xả thải.
* Chất lượng sinh khối kém
* Khả năng lắng kém
 
4. Mục tiêu xử lý
* Cải thiện COD trong nước thải đầu ra cuối cùng
* Nước thải đầu ra cuối cùng đạt được tiêu chuẩn xả thải
* Cải thiện tình trạng của sinh khối (health of biomass)
* Cải thiện khả năng lắng.
 
5. Chương trình xử lý
Sản phẩm sinh học được lựa chọn là BFL 5100HP, bao gồm sự pha trộn giữa các vi sinh vật đặc biệt có hiệu quả phân hủy sinh học máu, protein và chất béo phát sinh từ quá trình sản xuất. Sản phẩm cũng có chứa vi khuẩn hình thành bông bùn tốt để cải thiện khả năng lắng và tình trạng sinh khối toàn diện. Điều này đã đạt được mà không có một tác động bất lợi đến quá trình nitrate hóa và khử nitrate đã hoạt động tốt trong nhà máy xử lý nước thải.
 
Chương trình xử lý bằng phương pháp sinh học sản phẩm BFL 5100HP :
Thời gian
BFL 5100HP
Ngày thứ 1 – 5
2kg/ngày
Tuần 2 - 6
2kg/tuần
Duy trì
1kg/tuần
 
Sản phẩm được cho vào vị trí đầu vào gần bể hiếu khí.
 
6. Kết quả
* Trong 3 tuần sử dụng liều lượng, COD trong nước thải đầu ra cuối cùng luôn ở dưới 100 mg/L
* COD trong nước thải đầu ra cuối cùng giảm 20% do sự tăng sinh khối
* Nhà máy đã đạt được tiêu chuẩn xả thải như trước.
* Cải thiện khả năng lắng
* Tình trạng sinh khối (biomass health) đã được cải thiện và ổn định
* Nước thải tràn ra khỏi vị trí xả thải đã được dừng lại
* Phí tổn của nước thải tràn ra khỏi vị trí xả thải và chảy tràn trên đất nông nghiệp đã được loại trừ.